Vẽ kĩ thuật xây dựng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 692.1

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2010,

Mô tả vật lý: 128tr ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Vẽ kỹ thuật xây dựng -- Bài tập; Xây dựng -- Bài tập; Vẽ Kỹ thuật

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15D
*Ký hiệu xếp giá:  692.1
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn