Thực hành cơ khí tiện phay mài
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2010,

Mô tả vật lý: 480tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí -- Bào; Cơ khí -- Phay; Cơ khí -- Tiện

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH