Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.0151 Economics

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2009,

Mô tả vật lý: 184tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Toán kinh tế -- Giáo trình; Toán kinh tế -- Ứng dụng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 330.015


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH