Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Trang Sĩ Hùng, ,

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


98DT.

Điều khiển tự động (PLC) -- Ứng dụng-- Matlab (Chương trình thiết kế bằng máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH