Complexity Scales and Licensing in Phonology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eugeniusz Cyran

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Berlin, New York : Walter de Gruyter , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 45364

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH