Bài tập toán cao cấp. Tập 1- Đại số và hình học giải tích
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.14 Algebra and analytic geometry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2010,

Mô tả vật lý: 416tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.140


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH