A handbook of classroom English
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0194316335


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 1981,

Mô tả vật lý: 224 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Study and teaching ; Foreign speakers ; Handbooks, manuals, etc. ; English language -- Textbooks for foreign speakers.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH