Tiêu chuẩn kỹ thuật điện Việt Nam Phát, truyền tải - phân phối điện và các thiết bị điện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2011,

Mô tả vật lý: 515tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật điện -- Tiêu chuẩn ; Việt Nam; Phân phối điện -- Tiêu chuẩn ; Việt Nam; Thiết bị điện -- Tiêu chuẩn ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.302


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH