Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập
 7 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH