Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thiết Sơn, Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Việt Khôi, Phùng Xuân Nhạ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 45633

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH