Giáo trình chọn giống cây trồng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hoan, Vũ Đình Hoà, Vũ Văn Liết

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005

Mô tả vật lý: 172tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45662

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH