Công nghệ gen trong nông nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung, Trần Thị Lệ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.5233 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Huế, 2006

Mô tả vật lý: 138tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45665

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH