Bài tập cơ học đất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vũ Công Ngữ, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2000,

Mô tả vật lý: 387tr.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH