Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45677

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH