Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Viết Trung

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008

Mô tả vật lý: 218tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45693

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH