Con người và môi trường
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 45694


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH