Công nghệ chế tạo phụ tùng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.23 Design, materials, construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông vận tải , 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 45703


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH