Đại số tuyến tính : dành cho khối kỹ thuật-công nghệ thông tin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đại học Duy Tân ,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Đại số tuyến tính -- Ứng dụng trong công nghẹ thông tin; Đại số tuyến tính -- Ứng dụng trong kỹ thuật

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH