Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :[Đại học Thủy lợi Hà Nội], 2006,

Mô tả vật lý: 113tr,

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH