Geotechnical and Foundation Engineering : Design and Construction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Robert W, Day, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill , 1999,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH