Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam : sách dùng cho giáo viên và sinh viên địa lí
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.70071 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam 1999,

Mô tả vật lý: 114tr.

Ngôn ngữ:

ID: 45807


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH