Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Thị Vĩnh Hòa, Nguyễn Thị Như Mai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 545 Quantitative analysis

Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt, 2002

Mô tả vật lý: 49tr.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 45856

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH