Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Viết Trung

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.20288 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45881

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH