Khí tượng synốp nhiệt đới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Công Minh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 551.5 Meteorology

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 45887

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH