Kiểm Toán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đoàn Văn Liên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : HUTECH 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45896

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH