Kiểm Toán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đoàn Văn Liên,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :HUTECH 2002,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH