Lý thuyết mạch điện : dùng cho chuyên ngành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Mạnh Việt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3192 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45988

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH