Mạng cao áp và trạm điện kéo : dùng cho chuyên ngành trang bị điện-điện tử công nghiệp và Giao thông vận tải

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đàm Quốc Trụ, Lê Mạnh Việt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3192 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45993

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH