Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.153 Classical economics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1996, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 667 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần I Giới thiệu.Chương 1 Bản chất và phạm vi của kinh tế học/Phần II Sở thích tiêu dùng và cầu.Chương 2 Những công cụ nghiên cứu .Chương 3 độ hữu dụng và sở thích. Chương 4 Tiêu dùng và nhu cầu. Chương 5 Vận dụng và mở rộng lý thuyết cầu. Chương 6 Hãng kinh danh. Chương 7 Sự cân bằng trong thị trường sản phẩm-cạnh tranh nghành. Chương 8 Độc quyền. Chương 9 Chủng loại và chất lượng sản phẩm. Chương 10 Độc quyền nhóm và ứng sử chiến lược/ Phần IV Thị trường yếu tố đầu vào và phân phối thu nhập. Chương 11 Cầu đối với các yếu tố sản xuất. Chương 12 cung ứng nguồn lực và sự cân bằng thị trường yếu tố sản xuất/ Phần V Trao đổi. Chương 13 Trao đổi, chi phí giao dịch và tiền te/ Phần VI Tiết kiệm và thời gian. Chương 14 Kinh tế học thời gian/ Phần VII Kinh tế chính trị. Chương 15 Kinh tế học phúc lợi:Lý thuyết về chính sách kinh tế. Chương 16 Kinh tế chính trị/ Phần trả lời câu hỏiä .MỤC LỤC CÁC VÍ DỤ.

Giá cả -- Lý thuyết; Vận dụng lý thuyết giá cả-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Thư viện AB
3E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 330.153


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH