Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 46108

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH