Sản xuất hạt giống và công nghẹ hạt giống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hoan, Vũ Văn Liết

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.521 Seeds

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 46128

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH