Sườn sàn bê tông cốt thép đỗ toàn khối có bản dầm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.183 Masonry, ceramic, allied materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kiến trúc Hà Nội , 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH