Thực hành hóa đại cương và hóa hữu cơ : giáo trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Khánh Duy, Lê Xuân Tiến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : HUTECH

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 46208

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH