Điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.385

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


98DT.

Điện thoại -- Kỹ thuật, Điều khiển thiết bị qua điện thoại, Vi điều khiển,

DÃY KỆ
Thư viện E3
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH