Tin học đại cương : giáo trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Dư, Nguyễn Hiếu Cường, Phạm Văn Ất

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Giao thông Vận tải , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 46242

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH