Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ, Quang Minh Phan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.18341 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Xây dựng , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 46250

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH