Bài tập toán cao cấp . T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515.3 Differential calculus and equations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005,

Mô tả vật lý: 225tr.

Ngôn ngữ:


Toán cao cấp -- Lý thuyết chuỗi; Toán cao cấp -- Phép tính tích phân; Toán cao cấp -- Phương trình vi phân

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH