Tự Động hóa thiết kế cầu đường : Giáo trình Chủ biên…[ Và những người khác].
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Quỳnh Mai, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.20285 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông vận tải , 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH