Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Yên

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6046203032

Ký hiệu phân loại: 398.4109597 Paranatural and legendary phenomena as subjects of folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010

Mô tả vật lý: 286tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 46330

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.410
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH