The secret Gospel of Mark unveiled : imagined rituals of sex, death, and madness in a biblical forgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Jeffery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0300117604

ISBN-13: 978-0300117608

Ký hiệu phân loại: 229 *Apocrypha, pseudepigrapha, intertestamental works

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2007

Mô tả vật lý: xi, 340 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 46606

Includes bibliographical references (p. 257-326) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH