The Cambridge companion to Marx
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0521366259

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press, 1991.,

Mô tả vật lý: xiii, 357 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 46645
Marx
     Karl
    
  - 1818-1883.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH