Organizational psychology : a scientist-practitioner approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Steve M, Jex, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0471374202

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: New York :Wiley, 2002,

Mô tả vật lý: xi, 540 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology, Industrial.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH