Building the perfect pc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781449388249

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly , 2010, Tird edition

Mô tả vật lý: XIX, 342 s. : , ill.

Ngôn ngữ:

ID: 46848
digitale mikromaskiner datamaskiner
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH