Phobias

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Maj

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470858338

Ký hiệu phân loại: 616.85 Miscellaneous diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley, 2004

Mô tả vật lý: xiv, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 46875

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH