International accounting : standards, regulations, and financial reporting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750669837

Ký hiệu phân loại: 657.96 Combinations

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier , 2006,

Mô tả vật lý: XX, 596 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


regnskap internasjonalt-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH