Teaching psychology : a step by step guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0805842241

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum, 2005,

Mô tả vật lý: xiii, 277 p. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Psychology -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH