The Focal easy guide to Combustion 4 [electronic resource] : for new users and professionals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary M Davis

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.686 Special computer methods

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Burlington, Mass. : Elsevier : Focal Press, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 47019

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH