Mathematics of financial markets
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0387212922

Ký hiệu phân loại: 332.61 Financial economics

Thông tin xuất bản: New York :Springer Science + Business Media, 2005, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xi, 352 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Investments -- Mathematics.; Options (Finance) -- Mathematical models.; Securities -- Prices ; Mathematical models.; Stochastic analysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH