Handbook of psychological assessment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0471419796

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2003, 4th ed.

Mô tả vật lý: xv, 824 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 47060
Personality assessment.
  - Psychological tests.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH