Handbook of personology and psychopathology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :J. Wiley, 2005,

Mô tả vật lý: xix, 580 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Millon, Theodore.-- Mental illness -- Classification.; Personality assessment.-- Personality disorders.-- Personality.-- Psychology, Pathological.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH