Depressive disorders

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Maj, N Sartorius

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470849657

Ký hiệu phân loại: 616.8527 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, N.J. : Wiley, 2002

Mô tả vật lý: xvi, 489 : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47099

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH